De op deze website getoonde informatie wordt door SALON NIENKE met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. SALON NIENKE verstrekt door middel van deze website slechts informatie over producten en diensten die door SALON NIENKE worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

SALON NIENKE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website.

SALON NIENKE stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. SALON NIENKE is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar andere sites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SALON NIENKE zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.